specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Naftalan – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Indikacije

Indikacije

Kožne bolesti
• psorijaza
• atopijski dermatitis
• kontaktni dermatitisi
• sklerodermija
• stanje nakon opeklina

Bolesti koštano-mišićnog sistema
• upalne reumatske bolesti (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, ankilozantni spondilitis)
• degenerativne afekcije zglobova i kralježnice
• vanzglobni reumatizam

Bolesti krvnih žila
- Burgerova bolest
- Mb.Raynaud

Bolesti oštećenja centralnog i perifernog živčanog sustava
- polineuropatije
- pareze
- radikulopatije

Posttraumatska i postoperativna rehabilitacija lokomotornog sistema

Stanja nakon opeklina

Rekreacija