Home
specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju
Naftalan – specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Liste čekanja pacijenata

Liste čekanja označavaju redoslijed predbilježbi bolesnika, dok je datum prijema bolesnika samo orijentacijski. Naime, može doći do pomaka u datumu prijema koji ovisi o nizu činjenica. Stoga vas molimo da točnu informaciju o vašem prijemu zatražite na recepciji SB Naftalan.